Podmínky smlouvy

Výstřižek2

Podmínky smlouvy
1. pronajaté příslušenství vozidel a přídavná zařízení jsou přijímány v perfektním technickém stavu, prezentaci a použití, a musí se vrátit na konci této smlouvy v nezměněném stavu.
2. Sazba zahrnuje i pojištění odpovědnosti za škodu třetím osobám, krádeži a požáru vozidla z důvodů, jež nelze přičítat nájemci . HEOT s.l. si vyhrazuje právo požadovat po nájemci předchozí zálohu, jejíž částka bude stanovená podle potřeby, nebo spoluúčast na pojištění ve výši 500 eur.
3. Pojištění se nevztahuje na následující body:
– Špatné tankování.
– Poškození pneumatik  a čalounění.
– Ztráta, rozbití klíčů nebo dálkové ovládání, náklady mezi 90 a 150 eur v závislosti na modelu.
– Poškození nebo ztráta antény, zvedáku vozu, bezpečnostního trojúhelníku, reflexní vesty, dětské sedačky nebo krytu nádrže.
– Poškození na spodní části vozu.
– Krádež vozidla-  klíče zapomenuté v zapalování.
– Řízení pod vlivem alkoholu, látky, která narušuje fyzickou kondici, psychickou kondici nebo zdraví řidiče.
4. Je výslovný zákaz
– Aby řídil vozidlo někdo jiný než nájemce ,bez schválení pronajímatele.
– Převážení a dopravu zvířat, hořlavých nebo nebezpečných materiálů.
– Výjezd vozidla z území ostrova bez výslovného písemného souhlasu pronajímatele
– Nechávat cennosti, peněženky a elektronická zařízení na viditelném místě uvnitř vozu,může být příčinou poškození vozu nebo odcizení v něm obsažené.
5. Jurisdikce: Spory mezi HEOT S.L. Půjčit auto a nájemcem podléhá jurisdikci soudů Las Palmas